Onderneming in herstructurering

Wanneer een onderneming beslist tot herstructurering over te gaan, moet zij zich plooien naar een aantal nationale en internationale regels. De werknemer geniet bijgevolg een aantal beschermingsmaatregelen.

Verschillende publieke instellingen zijn bevoegd op dit domein en kunnen u informatie en advies verstrekken over geldende reglementeringen en procedures inzake herstructurering.